Custom Search

HUANG DA LIANGName: 黄达亮 / Huang Da Liang
Profession: Actor
Birthdate: 1943-Jan
Birthplace: Xianning, Hubei, China
Chinese zodiac: Horse

TV Series
Gorgeous (Hunan TV, 2013)
Bicheonmu as Nangong Yan Ji (2006)
Princess Sheng Ping as Prince Jin (2005)
Feng Chen Wu Die (2001)
Romance in the Rain as Qin Wu Ye (2001)

0 Comments:

 

blogger templates 3 columns | Make Money Online